Wieneke de Leeuw

Al sinds mijn jeugd in Twente verlang ik er naar om de Wilde Kievitsbloem een keer te zien, maar nooit kwam het ervan. Reden om op zoektocht te gaan en deze in beelden te vangen. Onderweg op de fiets verzamel ik verhalen van bewoners, beheerders en historici. Maar ook mijn eigen verlangen naar de Wilde Kievitsbloem integreer ik in mijn zoektocht.

Persoonlijke verhalen hebben mij altijd geboeid en geïnspireerd. Uiteindelijk heb ik er mijn werk van kunnen maken als creatief therapeut. Vier jaar geleden moest ik helaas stoppen met dit werk: ik werd ineens dubbelzijdig plotsdoof. Om mijn leven een positieve wending te geven ben ik Photographic Design gaan studeren.

Door mijn doofheid ben ik de natuur anders gaan ervaren. Ik fotografeer bijvoorbeeld graag in de mist of nacht, die de stemmen en het zicht dempen en waardoor de omgeving één wordt met hoe ik deze met mijn oren ervaar.

Voor mijn afstuderen ben ik op zoek gegaan naar de verhalen achter de Wilde Kievitsbloem en heb ik onderzoek gedaan naar de achtergrond van dit bijzondere bloembolletje. Een opvallende bloem met een rijke cultuurhistorische geschiedenis en vol symbolieken, dat in 1570 via Constantinopel en Wenen in Nederland terecht is gekomen. In de IJsseldelta bij Zwolle bloeien in het voorjaar 90% van deze zeldzame fragiele bloembolletjes in Nederland. Belangrijk om deze geschiedenis te bewaren, zodat dit bloempje gewaardeerd en gezien blijft worden.

Afgestudeerd ben ik op een onderdeel van dit traject, namelijk op mijn onderzoek naar bloemenstillevens en de ecologische omgeving van de Wilde kievitsbloem. Ik ben daarna gaan experimenteren met chemigrammen en heb onderzocht hoe je bepaalde effecten met deze bloemen kunt bewerkstelligen. Op dit moment werk ik verder aan de andere onderdelen van mijn onderzoek.